Mars Sekolah Minggu

06. Mars Sekolah Minggu
arr. by Eddie Husnan
Sekolah minggu, sekolah minggu
Rumah kanak-kanak semua
Bakti Allah cinta Bangsa
Hidup penuh sukacita

Belajarlah kitab suci
Cinta Tuhan g'reja maju
Jalankanlah perintahNya
Muliakan Hu s'panjang hidup